Prekenregister van de Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem


# Titel - Predikant


De laatst gegeven preek dateert van 14 oktober 2021 en is getitel:

TIJD, RUIMTE EN GEWETEN - Ds. Göran Appelgren


 

1 EEN JONGEN IS ONS GEBOREN - Fred Elphick

2 BETEKENIS VAN KERSTFEEST - Fred Elphick

3 SYMBOLIEK IN HET KERSTVERHAAL - Michael Gladish

4 DE DAGEN KOMEN - Göran Appelgren

5 HET DRAGEN VAN ONZE ZONDEN - Fred Elphick

6 REACTIE OP HET GOEDE NIEUWS OVER DE HEER - Michael Gladish

7 WAT IS DE NAAM? - Fred Elphick

8 DAT HEILIGE -Fred Elphick

9 TWEE BROEDERS, GELOOF EN NAASTENLIEFDE - Michael Gladish

10 DE HEL IS UIT GENADE - Fred Elphick

11 DE GROTE MENS VAN DE HEMEL - Fred Elphick

12 HET VUUR DER LIEFDE - Fred Elphick

13 EEN OPTIMISTISCHE GEEST - Michael Gladish

14 DE EENVOUDIGEN WIJSHEID SCHENKEN - Fred Elphick

15 HET KONINKRIJK GODS ONTVANGEN - Fred Elphick

16 HET LICHT VAN DE MAAN - Fred Elphick

17 HET VLEES GEWORDEN WOORD - Fred Elphick

18 KOMENDE MET DE WOLKEN -Fred Elphick

19 RESPONS OP GENADE - Fred Elphick

20 WAKEN OVER ONZE GEDACHTEN - Peter M. Buss Jr.

21 KOMENDE MET DE WOLKEN - Fred Elphick

22 DE INVLOED VAN GEESTEN - Michael Gladish

23 VOORBEREIDING VOOR KERSTFEEST - Fred Elphick

24 GEDULD - Fred Elphick

25 HET VOORHANGSEL SCHEURDE IN TWEEËN - E.H. Carswell

26 VERLOS MIJ VOOR MIJN PLAATS IN DE HEMEL - Erik E. Sandström

27 HOE IS IEMANDS IDEE VAN GOD - Kenneth J. Alden

28 DE STERVENSANGST VAN DE NATUURLIJKE MENS - Erik E. Sandström

29 DE REUS DER NATUURLIJKE THEOLOGIE VERSLAAN - Erik E. Sandström

30 WAT IS UW NAAM? - Erik E. Sandström

31 DE DRIEËNTWINTIGSTE PSALM - Robert McMaster

32 GIJ HEBT MIJ NIET UITGEKOZEN - Peter M. Buss

33 ONZE ZENDINGSMOGELIJKHEDEN - Erik E. Sandström

34 HET SYSTEMATISCH OPENEN VAN HET WOORD - Erik E. Sandström

35 ZALIG ZIJN DE REINEN VAN HART - Robert McMaster

36 DE AARD VAN DE WEDERKOMST - Michael D. Gladish

37 DRIE KRACHTIGE LIEFDEN - Michael D. Gladish

38 IN DEN BEGINNE SCHIEP GOD DE HEMEL EN DE AARDE - Peter van Balen

39 HOE GODDELIJKE OPENBARING WERKT - Michael D. Gladish

40 GA NIET TERUG - Peter M. Buss

41 HET VOORHANGSEL SCHEURDE IN TWEEËN - E.H. Carswell

42 SLUITEN WIJ DE OGEN VOOR HET PARADIJS? - Donald L.Rose

43 HOE HET WOORD ONZE GIDS TE LATEN ZIJN - Michael Gladish

44 ABSALOM - Fred Elphick

45 HOE WORDEN WE VERBONDEN MET DE HEER - Fred Elphick

46 FEESTEN - Terry Schnarr

47 DE WARE HEMEL EN HEL - Douglas Taylor

48 HEB JULLIE VIJANDEN LIEF - Peter M. Buss Jr.

49 OVERDENKING - Arthur W. Schnarr

50 KUNNEN VALSE OPVATTINGEN ONS HELPEN? - Alan Cowley

 

  • Nederlandse vertalingen van bovenstaande preken door Adriaan Braam en Ed Verschoor.
  • Digitale uitgave Swedenborg Boekhuis 2016.

 

Nieuwe Kerk Preken uit het tijdschtift Swedenborgiana:

 

51 ZULLEN ER AUTO'S ZIJN IN DE HEMEL? - Michael D. Gladish

52 HEL = DE HEMEL OP ZIJN KOP - Alex Zikic

53 HET NIEUWE JERUZALEM ALS BRUID EN ECHTGENOTE - Michael D. Gladish

54 VERGEEF OM VERGEVEN TE WORDEN - Karl Alden

55 HET GODDELIJK MENSELIJKE VAN DE HEER - Michael D. Gladish

 

  • Nederlandse vertalingen door Henk Weevers.
  • Digitale uitgave Swedenborg Boekhuis 2016.
  • www.swedenborg.nl