..

online writings by Emanuel Swedenborg in modern Dutch (2017)

complete titles online in modern Dutch

gehele titels online in modern Nederlands

 

 1. Apoalyps Explained
 2. Heaven and Hell
 3. Brief Exposition of the Doctrines of the New Church
 4. Angelic Wisdom
 5. Arcana Coelestia in GENESIS
 6. True Christian Religion
 7. Journal of Dreams 1742/'43
 8. Interaction of the Soul and the Body
 9. Doctrine of Faith
 10. Doctrine of the Sacred Scripture
 11. Doctrine of the Lord
 12. Doctine of Life
 13. Earths in the Universe plus all the references in this book in an: Anthology from Arcana Coelestia ...............
 14. The New Jerusalem and her Heavenly Doctrine
 15. On the Word (De Verbo)
 16. Last Judgement
 17. Continuation of Last Judgement and about the Spiritual World
 18. The White Horse
 19. Coronis
 20. Divine Love
 21. Divine Wisdom
 22. Invitation to the New Church
 23. Conversation with Calvin
 24. Gad & Asher
 25. Gesprekken met Engelen

 

 

 1. Apoalyps Onthuld
 2. Hemel en Hel
 3. Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk
 4. Engelenwijsheid
 5. Hemelse Verborgenheden in GENESIS
 6. Ware Christelijke Religie
 7. Droomdagboek 1742/'43
 8. Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
 9. Leer over het Geloof
 10. Leer over de Gewijde Schrift
 11. Leer over de Heer
 12. Leer des Levens
 13. Aardbollen in ons zonnestelsel plus een Bloemlezing uit Hemelse Verborgenheden van alle verwijzingen.
 14. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer
 15. Over het Woord (De Verbo)
 16. Vervolg over het Laatste Oordeel en over de Geestelijke Wereld
 17. Coronis
 18. De Goddelijke Liefde
 19. De Goddelijke Wijsheid
 20. Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk
 21. Gesprek met Calvijn
 22. Gad & Aser
 23. Conversations with Angels

 

 

portions of books online

boeken die gedeeltelijk online zijn

 

 1. Conjugial Love - n. 1-26
 2. Rational Psychology - chapter 1+2

 

 

 1. Echtelijke Liefde - n. 1-26
 2. Redelijke Psychologie - hoofdstukken 1+2

 

Collateral works

Aanverwante literatuur

 

 1. Catechism for the New Christian Church by Rev. Dr. J. Durban Odhner
 2. The book sealed with seven seals - by Rev. Theodore Pitcairn
 3. The nature of spirit - by Chauncy Giles
 4. The Wedding Garment - by Louis Pendleton

 

.

 

 1. Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk samengesteld door Ds. Dr. J. Durban Odhner
 2. Het boek verzegeld met zeven zegelen - door ds. Theodore Pitcairn
 3. De natuur van de geest - door Chauncy Giles
 4. Het Bruiloftskleed - door Louis Pendleton

 

updated 13 July 2021 by Guus Janssens