..

online writings by Emanuel Swedenborg in Dutch (2017)

complete titles online in modern Dutch

gehele titels online in modern Nederlands

 

 1. Brief Exposition of the Doctrines of the New Church
 2. Angelic Wisdom
 3. Arcana Coelestia the chapters 1-43 ...
 4. True Christian Religion
 5. Journal of Dreams 1742/'43
 6. Interaction of the Soul and the Body
 7. Doctrine of Faith
 8. Doctrine of the Sacred Scripture
 9. Doctrine of the Lord
 10. Doctine of Life
 11. Earths in the Universe plus all the references in this book in an: Anthology from Arcana Coelestia
 12. On the New Jerusalem and her Heavenly Doctrine
 13. On the Word (De Verbo)
 14. Last Judgement
 15. The White Horse
 16. Coronis
 17. Divine Love
 18. Divine Wisdom
 19. Invitation to the New Church

 

 1. Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk
 2. Engelenwijsheid
 3. Hemelse Verborgenheden de hoofdstukken 1-43 ...
 4. Ware Christelijke Religie
 5. Droomdagboek 1742/'43
 6. Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
 7. Leer over het Geloof
 8. Leer over de Gewijde Schrift
 9. Leer over de Heer
 10. Leer des Levens
 11. Aardbollen in ons zonnestelsel plus een Bloemlezing uit Hemelse Verborgenheden van alle verwijzingen.
 12. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer
 13. Over het Woord
 14. Coronis
 15. De Goddelijke Liefde
 16. De Goddelijke Wijsheid
 17. Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk

 

portions of books online

boeken die gedeeltelijk online zijn

 

 1. Conjugial Love - n. 1-26
 2. Rational Psychology - chapter 1+2

 

 

 1. Echtelijke Liefde - n. 1-26
 2. Redelijke Psychologie - hoofdstukken 1+2

 

Collateral works

Aanverwante literatuur

 

 1. Catechism for the New Christian Church by Rev. Dr. J. Durban Odhner
 2. The book sealed with seven seals - by Rev. Theodore Pitcairn
 3. The nature of spirit - by Chauncy Giles
 4. The Wedding Garment - by Louis Pendleton

 

.

 

 1. Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk samengesteld door Ds. Dr. J. Durban Odhner
 2. Het boek verzegeld met zeven zegelen - door ds. Theodore Pitcairn
 3. De natuur van de geest - door Chauncy Giles
 4. Het Bruiloftskleed - door Louis Pendleton

 

updated May 2017 by Guus Janssens