Arcana Coelestia

 

Hemelse Verborgenheden

door Emanuel Swedenborg

Inhoudsopgave

 

Arcana Coelestia is de Latijnse titel van het grootste en belangrijkste geschrift van Emanuel Swedenborg. Het werk omvat 50 hoofdstukken en telt in de enige en klassieke Nederlandse vertaling 14 lijvige boeken.

Hemelse Verborgenheden ontvouwt vers voor vers de geestelijke of innerlijke zin van de bijbelboeken Genesis en Exodus. Deze zin is in de letterlijke zin zoals de ziel is in het lichaam, en zij wordt ontvouwd overeenkomstig een Goddelijke wet in de schepping, namelijk de wet der overeenstemmingen. Niet alleen worden ter bevestiging talloze plaatsen aangehaald uit het Oude en Nieuwe Testament, en daarvan hun geestelijke betekenis gegeven, maar ook worden de leerstellingen die in de innerlijke zin zijn bevat verklaard en toegelicht.

Aan het begin en het einde van de hoofdstukken bevinden zich beschrijvingen van wat Swedenborg in de geestelijke wereld heeft gehoord en gezien.

Momenteel wordt door Henk Weevers gewerkt aan de nieuwe vertaling van de gehele Arcana. Het Swedenborg Boekhuis is voornemens die vertaling eerst in gedeeltes per e-mail te publiceren.

Voor een gratis abonnement kunt u zich hier aanmelden.

 

Inhoudsopgave

 

Door Dr. DaniŽl van Egmond werden in 2006 vertalingen gemaakt van de hoofdstukken 1, 2 en 3 van Hemelse Verborgenhedenl; ook deze teksten staan online.