Beste mensen,

 • Net als in 2007 en 2008 organiseert Stichting Nieuwe Openbaring ook in 2009 in samenwerking met
 • Inner-art een jaarlijkse ontmoetingsdag voor lezers van de werken van Lorber en Swedenborg.
 • Belangstellenden worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
 • Dit jaar komen we bijeen op zaterdag 3 oktober in PKN-kerk De Gaarde, Provincialeweg 32-a te Bunnik. t
 • 's Ochtends wordt er om 10 uur een lezing gehouden door Gera Hoogendoorn-Verhoef over het thema
 • "Verslavingen: hoe kom je eraan en hoe kom je eraf?"
 • Aansluitend kunnen er vragen worden gesteld vanuit de zaal.
 • Het middagprogramma begint om 13.30 uur met een overdenking door Tietie Elsinga over het onderwerp "Hoe past gelovig zijn in het snelle leven?"
 • Deze overdenking gaat over de vraag hoe je je geloof vorm en inhoud kunt geven in een druk bestaan.
 • Na afloop daarvan is er gelegenheid om vragen te stellen.
 • Aansluitend wordt er een forumdiscussie gehouden, waarbij een aantal sprekers vragen beantwoorden die tevoren zijn ingeleverd.
 • Iedereen, die vragen heeft over thema's die gerelateerd zijn aan de Nieuwe Openbaringen, kan deze van te voren - ofwel per email, ofwel per post, of evtueel op de dag zelf aan de ingang van "De Gaarde" - inleveren.
 • Deze vragen zullen in het middagprogramma door de forumleden worden beantwoord.
 • De dag wordt besloten om 15.30 uur.
 • Deze opzet is nieuw. Omdat we tijdens de ontmoetingsdag van 2008 gemerkt hebben dat verschillende mensen "De Gaarde" verlieten toen de gespreksgroepen begonnen, is gekozen voor een verandering van het middagprogramma.
 • Veel mensen zitten met inhoudelijke of praktische vragen over de N.O., waar ze graag een antwoord op willen hebben. In de nieuwe opzet hopen we daaraan tegemoet te komen.
 • Tijdens de ontmoetingsdag zullen boekenstands door de Jakob Lorber Stichting en het Swedenborg Boekhuis worden gepresenteerd voor belangstellenden.
 • Je kunt je nu al inschrijven voor deze ontmoetingsdag.
 • Maak dan 15 Euro over op Postbankrekening 9510555 t.n.v. Stichting Nieuwe Openbaring te Harkema, o.v.v. "Ontmoetingsdag 2009".
 • Bij de prijs is een lunchpakket inbegrepen.
 • Aanmelden per email kan ook.
 • Hartelijke groet,
 • Hendrik Klaassens.

 


Grotere kaart weergeven

 

TOP

 

 

Counter Stats
melbourne electrician geplaatst op 12 feb. 2009