Berichten van het Swedenborg Boekhuis.

Geachte lezers,
 
Met genoegen informeren wij u over de activiteiten van het Swedenborg Boekhuis in het afgelopen kalenderjaar 2009.
 
De meest recente nieuwe digitale publikatie is gratis te downloaden als:
Pozie, Wetenschap en Swedenborg, een lezing door Richard Lines, Londen 2008.

 

Doelstellingen:

De doelstelling van het Swedenborg Boekhuis is de verspreiding van Swedenborgs gedachtegoed in het Nederlandstalige.

De belangrijkste middelen tot dat doel zijn: het uitgeven van nieuwe vertalingen, boeken en een tijdschrift. Voorts het onderhouden van een internetsite, het uitbreiden van de digitale Swedenborg bibliotheek, de verspreiding van teksten per email, het beantwoorden van  vragen en het geven van lezingen.
Internet:

Alle teksten van Swedenborg op www.swedenborg.nl zijn gratis te downloaden en vrij van copyrights.

Aan de digitale reeks Essays over Swedenborg zijn dit jaar 2 nieuwe titels toegevoegd:
Pozie, Wetenschap en Swedenborg, een lezing door Richard Lines, Londen 2008.
Swedenborgs Zoektocht naar de Ziel, een lezing door Harold Gardiner, Londen 1936.
Beide 'Transactions of the Swedenborg Society' werden vertaald uit het Engels door Henk Weevers.

Tijdschrift:

Swedenborgiana, editie 69 verscheen in December 2009.
Hierin wordt ruim aandacht besteed aan Swedenborgs Apocalyps Onthuld,
en staan nieuwe vertalingen uit Geestelijk Dagboek en uit Engelenwijsheid.
De abonnementsprijs voor jaargang 18 - 2010 bedraagt  19,50 voor 4 edities (24 blz. A4).

Abonnement aanvragen
Nieuwe abonnees ontvangen n editie gratis ter kennismaking,
voor hen bedraagt het jaarabonnement 2010 daarom 15,00.

Email:

Het Swedenborg Boekhuis verzendt regelmatig nieuw vertaalde teksten van Swedenborg per email aan belangstellenden. Momenteel wordt de reeks: "Vragen en antwoorden, met bevestigingen uit de werken van Swedenborg", verzonden met als centrale thema de Oudste Kerken.

In 2010 wordt gestart met de verspreiding van Swedenborgs grote theologische werk: Ware Christelijke Religie, waarvan wekelijks een gedeelte per email zal worden verzonden.
Voor een gratis email abonnement op deze citaten, kunt u zich hier aanmelden

Boeken:
Providentia is de titel van het nieuwste boek van het Swedenborg Boekhuis., uitgave April 2009. 
Het handelt over de wijsheid van engelen over Gods Voorzienigheid.
ISBN 9789080144453 - gebonden - 223 pagina's - prijs 28,00 per post naar ieder adres;
voor meer informatie of bestellingen, klik hier
Informatie over andere boeken van het Swedenborg Boekhuis vind u in de online Catalogus. 
Bijdragen:
Het Swedenborg Boekhuis is sinds 1991 een onafhankelijk particulier initiatief.
Door een boek te kopen en door het nemen van een abonnement op Swedenborgiana stuent u onze initiatieven.
 
U kunt ons ook steunen door Donateur van het Swedenborg Boekhuis te worden vanaf  50 per jaar. Uiteraard ontvangt u dan ook het tijdschrift het hele jaar, evenals nieuwe publikaties.

Wij zijn buitengewoon erkentelijk voor de vrijwillig bijdragen die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen, en waardoor een belangrijk deel van de doelstellingen gerealiseerd konden worden.

Hopende u ook in 2010 van dienst te mogen blijven, verblijft,

Met vriendelijke groeten,

Guus Janssens, publicist.