HEMEL en HEL

en over hetgeen er werd gehoord en gezien,

door Emanuel Swedenborg

 

  • HEMEL en HEL, door Emanuel Swedenborg.
  • Uitgave Swedenborg Boekhuis - 2001.
  • ISBN 9080144436; 325 blz. gebonden.
  • Vertaling Guus Janssens.
  • Afbeelding op de omslag door Ton Gravelijn
  • Prijs € 30,00 + verzendkosten € 5,05 in Nederland en België
  • Verzendingen naar het buitenland + € 7 extra port.
  • bestellingen per email aan info@swedenborg.nl

 

Omslagtekst van het boek Hemel en Hel.

Reeds tijdens zijn leven genoot Emanuel Swedenborg (1688-1772) grote bekendheid als wetenschapper, staatsman, filosoof, theoloog en ziener. Het boek Hemel en Hel is zijn bekendste werk en werd in 1758 te Londen gepubliceerd. Het boek werd uit het Latijn in vele talen vertaald en talloze malen herdrukt, nu ook in modern Nederlands. Anders dan de poëtische schilderingen van Dante enige eeuwen voor hem beschrijft Swedenborg zijn ervaringen in de geestelijke werelden op een nauwkeurige haast wetenschappelijke wijze. Tot in detail geeft hij de verschillende stadia aan, waarin de mens na de dood van zijn stoffelijke lichaam komt te verkeren, de verschillende overgangen daarin, de wijze waarop engelen met elkaar en met de mens communiceren, hun woningen, kleding en bezigheden en in het bijzonder de manier waarop zij de onwetende mens geleidelijk opwaarts voeren tot een steeds volmaakter bestaan. Swedenborg geeft ons hier een prachtig, gevoelig en geloofwaardig beeld van hemel en hel, niet zozeer als plaatsen waar we beloond of gestraft worden, dan wel als bewustzijnssferen waar ieder mens al tijdens zijn leven mee in verband staat.

Een lange reeks schrijvers, intellectuelen en kunstenaars vonden inspiratie in Swedenborgs geschriften, bijvoorbeeld Goethe die zijn 'Faust' baseerde op Hemel en Hel, en een groot aantal anderen zoals Blake, Borges, Dostojevsky, Emerson, Jung, Strindberg, Suzuki, enz. Maar er zijn ook uitgesproken tegenstanders zoals Immanuel Kant, en het Vaticaan dat Swedenborg op de lijst van verboden literatuur plaatste, en ook de meeste Protestanten vinden zijn theologie voor de Nieuwe Kerk veel te liberaal.

U kunt nu in vrijheid zelf oordelen aan de hand van de nieuwe uitgave in modern Nederlands van Hemel en Hel.