De doelstellingen van het Swedenborg Boekhuis zijn het bevorderen van de belangstelling vóór en verspreiding ván de Geschriften van Emanuel Swedenborg, met alle middelen die daartoe dienstig zijn, zoals:

  • Het vertalen en en publiceren van relevante nieuwe teksten gedruk en digitaal.
  • Uitgave 4x per jaar van het tijdschrift Swedenborgiana.
  • Het uitgeven van nieuwe boeken en de verkoop van boeken in het Nederlands en andere talen.

 

  • Het onderhouden van de internetsites www.swedenborg.nl en www.swedenborg.be
  • Verspreiden van informatie over Swedenborg per email en beantwoorden van vragen.
  • Organiseren van bijeenkomsten.
  • Het geven van lezingen.

Wilt u deze doelstellingen en activiteiten steunen ?

Wij zijn erkentelijk voor iedere donatie !

IBAN: NL63 INGB 0001009141

ten name van Swedenborg Boekuis.

 

 

 

 

 

 

.