• Swedenborgiana
  • tijdschrift voor Swedenborg publikaties - sinds 1991

   

 • De abonnementsprijs bedraagt €uro 19,50 voor 4 edities per jaar per post.
 • Een gratis proefexemplaar wordt op aanvrage toegezonden.
 • Swedenborgiana - Editie 50 - Maart 2005, Jaargang 13
 • Swedenborgiana - Editie 51 - Juni 2005, Jaargang 13
 • Swedenborgiana - Editie 52 - September, 2005 Jaargang 13
 • Swedenborgiana - Editie 53 - December 2005, Jaargang 13
 • Swedenborgiana - Editie 54 - Maart 2006, Jaargang 14
 • Swedenborgiana - Editie 55 - Juni 2006, Jaargang 14
 • Swedenborgiana - Editie 56 - September 2006, Jaargang 14

 

 • SWEDENBORG BOEKHUIS
  • Postbus 19
  • 5110 AA Baarle Nassau
  • Telefoon 06.12379252
  • Postbank 1009141
  • Email info@swedenborg.nl