Aanverwante Literatuur

 

Er zijn een beperkt aantal Nederlanstalige publicaties bekend, die direct of indirect verband houden met Swedenborg. De meeste titels werden uitgegeven door Uitgeverij De Ster. Een korte beschrijving van die boeken staat hieronder, maar de meeste titels zijn helaas uitverkocht.

..
.
 
 
 • Ontwaken uit de dood
 • door Emanuel Swedenborg, 1758.

Deze titel is een gedeelte uit het bekendste werk van Swedenborg "Hemel en hel'. Swedenborg beschrijft wat er bij de aankomst van de mens in de geestelijke wereld gebeurt, en op welke wijze hij daar wordt voorbereid voor zijn verdere eeuwige leven in de hemel of in de hel. Het boek wordt ingeleid door Kenneth Ring, Amerikaans deskundige op het gebied van bijna-dood-ervaringen, en is voorzien van een biografie over Swedenborg.

 • Uitgeverij De Ster 1996; ISBN 906556098X; 143 blz. paperback / uitverkocht.

 

..
.
 

 

 • Licht in mijn duisternis
 • door Helen Keller, 1960.

In dit boek wordt een wereld van liefde, licht en kleur beschreven door een vrouw die in stille duisternis leefde. Waar vond zij als dove blinde de kracht en moed om uit deze stille en duistere wereld te breken en het licht te ontdekken? Helen Keller beschrijft, aan de hand van wat zij uit Swedenborgs werken vernam, de spirituele odyssee die haar tot geloof bracht, niet gehinderd door eng sektarisme. Het is de krachtige en inspirerende nalatenschap van één van de grote persoonlijkheden van de 20e eeuw.

..
.
 

 

 • De aanwezigheid van geesten bij waanzin
 • door Dr. Wilson van Dusen, 1968.

Wanneer de geest visioenen, stemmen of hallucinaties schijnt op te roepen, zijn we uiterst nieuwsgierig naar verklaringen. Dergelijke symptomen, die gewoonlijk worden aangetroffen bij afwijkend gedrag, worden op een nieuwe, provocerende en diepgaande wijze geanalyseerd door de Amerikaanse psycholoog en Swedenborg-kenner Wilson van Dusen. Zijn conclusies zijn gebaseerd op zorgvuldig onderzoek en hebben radicale implicaties voor het begrip van onszelf en voor de diagnose en behandeling van vele emotionele ontregelingen.

 • Uitgeverij De Ster 1995; ISBN 9065560874; 33 blz. geniet / uitverkocht.
 • online te lezen
..
.
 

 

 • De mens als man en vrouw
 • door Gerard Gollwitzer, 1973.

De verwarring op het gebied van relaties tussen man en vrouw lijkt in deze tijd groter dan ooit. Eeuwenlang bestonden er gevestigde opvattingen over hoe de relaties tussen de geslachten diende te zijn en hoe huwelijk, seksualiteit en gezinsleven beleefde dienden te worden. De toegenomen individuele vrijheid van de mensheid is een kostbaar goed, maar heeft ook veel op losse schroeven gezet en tallozen plukken nu de wrange vruchten daarvan. De schrijver van dit boek grijpt terug op wat de eminente Zweedse geleerde Emanuel Swedenborg in zijn boek: 'De Amore Conjugiali' (over de Echtelijke Liefde), verschenen in 1768, daarover naar voren heeft gebracht. Het gezag waarmee hij schrijft over de rol van de man en de vrouw, hun wederzijdse betrekkingen en de echtelijke liefde, zal velen tot nadenken stemmen. Zijn opvattingen zijn ook voor ons nog bijzonder actueel.

 • Uitgeverij De Ster 1997; ISBN 9065560939; 295 blz. gebonden / uitverkocht.
..
.
 

 

 • Getuigen van het leven aan gene zijde
 • door Aglaja Heintschel, 1974.

De termen‘gene zijde' of 'hiernamaals' roepen nog steeds een zekere reserve op. De belangstelling voor dit onderwerp en allerlei 'paranormale' zaken die met een voortbestaan samenhangen, zoals bijvoorbeeld de zogeheten bijna-dood-ervaringen, neemt echter sterk toe. Dit boek geeft de opvattingen weer van een aantal gezaghebbende persoonlijkheden op het gebied van het leven na de dood. Het behandelt de getuigenissen van Origenes, Catharina van Genua, Emanuel Swedenborg, Anna Catharina van Emmerick, Jakob Lorber en Klara Kern. Hun boodschap, die in grote lijnen gelijkluidend is, kan ook voor de mens van onze tijd bevrijdend werken. In feite is de in sommige kringen heersende dood-is-dood-opvatting vreemder dan wat de mensheid steeds intuïtief aanvoelde of uit ervaring wist: dat het aardse leven een voorbereiding is op een meer volkomen leven in goddelijke harmonie.

 • Uitgeverij De Ster 1994; ISBN 9065564713; 272 blz. paperback / uitverkocht.
..
.
 

 

 • Het Bruiloftskleed
 • door Louis Pendleton, 1894.

Een hiernamaals-roman over de aankomst en het verblijf in de geestelijke wereld, door een roman schrijver die zich door Swedenborgs 'Hemel en hel' liet inspireren.

..
.
 

 

 • De Natuur van de Geest en de Mens als een Geestelijk Wezen.
 • door Ds. Chauncy Giles.
  Uit het Engels vertaald door D. Diephuis en uitgegeven door de Theosofische Uitgevers Maatschappij te Amsterdam in 1906, maar al vele jaren uitverkocht.
..
.
 

 • Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk
 • door J. Durban Odhner, 1958.

In de vorm van vraag en antwoord worden de belangrijkste leerstellingen van de Nieuwe Kerk, die gefundeerd is op Swedenborgs geschriften, uiteengezet.

..
.