Onbekend maakt onbemind.

In het Nederlandse taalgebied geldt dit gezegde zeker ook met betrekking tot de werken van Emanuel Swedenborg.

Om U een beeld te geven van Swedenborgs invloed op verschillende gebieden van de samenleving, zoals de kunst en wetenschap, handel en politiek, filosofie en religie, volgt hier een beknopte serie korte citaten van bekende mannen en vrouwen die Swedenborgs geschriften lazen, en er een mening over gaven.

 

Achtereenvolgens in alfabetische volgorde:

A

 

 

Carl Jonas Almqvist (1793-1866) was een Zweedse romantisch dichter, feminist, realist, componist, sociaal criticus en reiziger.

Hij wordt gezien als ťťn van de belangrijkste Zweedse sociale hervormers van de 19e eeuw. Almquist vervulde een belangrijke maar controversiŽle rol in de Swedenborg-beweging in Zweden. Hij kon zijn medebroeders niet overtuigen Swedenborg in de culturele aandacht te brengen. Hij verwees naar de leringen van Swedenborg om de raadsels van de radicale problemen van zijn tijd aan te pakken. Hij verwerkte Swedenborgiaanse thema's in zijn baanbrekende literaire vormen, waardoor Swcdcnborg, hoewel onzichtbaar, aanwezig was in de Zweedse cultuur.

 

B

 

Peter van Balen (1924-1989) - predikant van de Nieuwe Kerk in Nederland.

"Hoe groot het belang van Swedenborg ook was voor de wetenschap en voor het welzijn van Zweden, toch was zijn latere werk van nog grotere betekenis, en hijzelf erkende dat zijn gehele studie van de aardse wetenschappen slechts had gediend als voorbereiding voor een nog belangrijkere taak."

 

 

Honorť de Balzac (1799-1850) - Frans schrijver.

"Weet je, dat ik ben teruggekeerd tot Swedenborg na een diepgaande studie van alle religies, en na het lezen van alle werken die de afgelopen 60 jaar gepubliceerd zijn ? Swedenborg geeft zonder twijfels alle religies der mensheid in samenvatting weer. Zijn belijdenis is de enig acceptabele voor verheven zielen."

 

Gerrit Barger (1846-1921) - ingenieur en oprichter van het Swedenborg Genootschap in 1909.

"Reeds te lang is Emanuel Swedenborg onbekend, onbegrepen en miskend in Nederland, waar hij toch een aantal van zijn werken heeft uigegeven, terwijl in andere landen veel ernstige, warme en gelukkige bewonderaars van zijn werk gevonden worden. Men stelt zich Swedenborg nog altijd voor als een dweper, een enthousiast, een geestenziener, een ketter, een dwaalleraar en wat al niet meer, omdat men hem niet kent of niet begrijpt."

 

 

Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) - Frans schrijver, dichter en kunstcriticus.

"In de achttiende eeuw, publiceerde Swedenborg een theorie over overeenstemmingen [correspondenties], volgens welke onze wereld en alles wat daarin is hieroglyfen van een andere wereld zijn, en juist door deze hieroglyfen is het mogelijk die andere wereld te herkennen en zelfs te zien."

 

Ernst Benz (1907-1978) - Duits schrijver.

"Swedenborg is niet zomaar een profeet en ziener, hij hoort thuis in de reeks van grote vormgevers van goddelijke openbaringen, die van tijd tot tijd worden geroepen om het kwaad in het Rijk Gods uit te werpen."

 

 

Hector Berlioz (1803-1869)

Biografen van de Franse componist Hector Berlioz schrijven dat enkele van zijn composities in verband staan met Swedenborgs werk. "In 'Cleopatra' werd aan 'Het Koor van Boze Schaduwen' een tekst gegeven in een onbekende taal; een idee dat afkomstig is van Swedenborgs 'taal der verdoemden'." En elders: "Berioz gebruikte Swedenborgs 'taal der duivelen' voor de demonen in 'Faust'."

 

 

William Blake (1757-1827) - Engels dichter en graficus.

"Omdat een nieuwe hemel is begonnen, en die komst is nu drieŽndertig jaar geleden, herleeft de Eeuwige Hel. En zie ! Swedenborg is de Engel die zit aan de tombe; zijn geschriften zijn de opgevouwen linnen kleden. Nu is de heerschappij van Edon, en de terugkeer van Adam in het Paradijs; zie Jesaja hoofdstuk 34 en 35." - uit: "Het Huwelijk van Hemel en Hel" 1790.

 

 

John Bigelow (1817-1911) was een Amerikaanse staatsman.

"Een collega-reiziger leende me een van Swedenborgs boeken. Ik werd zo geÔnteresseerd dat ik het zonder te stoppen las van tien uur 's ochtends tot zes uur die avond. Twintig dagen daarna las ik gemiddeld vijftien uur per dag in Swedenborgs boeken. ' †

 

 

Jorge Luis Borges (1899-1986) - Argentijns schrijver en dichter.

"Of we nu geloven in de onsterfelijkheid van de ziel of niet, we moeten erkennen dat de leer die door Swedenborg werd geopenbaard, meer redelijk en moreler is, dan enige leer die een mysterieuze, bijna bij toeval ontvangen gift voorondersteld. Vooral leidt hij ons tot de praktijk van de deugd in ons leven."

 

 

Elisabeth Barret Browning (1806-1861) - Amerikaans schrijfster.

"Mijn geest vond in Swedenborgs filosofie licht met betrekking tot het leven na de dood. Hij verklaart veel dat tot dan toe onbegrijpelijk was."

 

Daniel Burnham (1846Ė1912) was een Amerikaanse architect.

"Daniel Burnham, een bekende Chicago-architect, was een pionier in zowel wolkenkrabber ontwerp als stadsplanning. Als levenslange Swedenborgiaan (en kleinzoon van een Nieuwe Kerk predikant) volgde hij Swedeborgiaans onderwijs als een jongen en tiener.

 

C

 

Thomas Carlyle (1795-1881) - Schots dichter.

"Ik heb persoonlijk die man bestudeerd, las vele van zijn boeken en van de biografieŽn, die van hem bekend zijn. Voor mijzelf dacht ik na over de zonderlinge verschijning, die hij in de wereld maakt, en de merkwaardige zending die hij aan zijn tijdgenoten te volbrengen had. Een man met grote en onmiskenbare beschaving, een schitterend mathematisch verstand, en een diepgaande vroomheid van gemoed. Een man die voor mij een schone lieflijke en tragische verschijning is; en als ik zijn vele gedachten voor mijzelf uitleg vind ik, dat die tot de verhevenste en meest blijvende van het menselijk denken behoren."

 

Johnny "Appleseed" Chapman (1774-1845) - Amerikaanse pionier & kweker.

"Goed nieuws, direct vers uit de hemel."

 

 

Samuel T. Coleridge (1772-1834) - Engels dichter.

"Ik mag beweren dat Swedenborg als een moralist boven alle lof verheven is, en dat hij als natuurvorser, psycholoog en theoloog grote en veelzijdige aanspraak heeft op de dankbaarheid en bewondering van practische en filosofische geleerden."

 

Calvin Coolidge (1872-1933) - President van de Verenigde Staten.

"Ik voel me geroepen om mijn diepe bewondering te uiten voor het werk en leven van een vooruitstrevend wetenschapper en denker: Emanuel Swedenborg. Hij was een pionier en voorloper in de mechanica, de biologie en de medische wetenschap zoals wij die heden kennen. Zijn grote geleerdheid en diep inzicht in de mysteriŽn van het leven werden aangevuld met een sterk religieus vertrouwen, en kent al vele generaties toegewijde bewonderaars."

 

D

 

Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) - Britse auteur

"De grote Zweedse ziener Emanuel Swedenborg mag genoemd worden: de vader van onze nieuwe kennis over hemelse zaken. Toen de eerste stralen van de rijzende zon der spirituele kennis op de aarde viel, verlichten zij de grootste en hoogste menselijke geest, voordat ze hun licht werpen op mindere mannen. Die bergtop van mentaliteit was deze grote religieuze hervormer en helderziend medium ...

 

 

 

Fjodor Dostojevsky (1821-1881), was een Russisch romanschrijver, publicist en filosoof.

Hij is een van de bekendste auteurs uit de Russische literatuur. Hij heeft Swedenborgs Hemel en Hel waarschijnlijk in een Russische vertaling gekocht, toen hij in 1863 in Duitsland was. Swedenborgs ideeŽn zijn duidelijk herkenbaar in verschillende van zijn boeken, bijvoorbeeld in 'Misdaad en straf' (begonnen in 1865) en in de lessen van Vader Zosima in het werk: 'De gebroeders Karamazoen'. Deze boeken bevatten duidelijk Swedenborgiaanse leringen over de geestelijke wereld, in het bijzonder dat de hel altijd een vrijwillig gekozen geestelijke staat is.

Bron: Czeslaw Milosz: 'Dostojevsky en Swedenborg', en 'Getuigenis van het Onzichtbare'. "

 

 

Wilson van Dusen (1923-2005) - Amerikaans clinisch psycholoog.

"Ik was verbaasd te horen dat er een traditie bestaat onder de studenten van Swedenborgs religieuze geschriften dat Swedenborg geen mysticus is. Voor een mysticus is het overduidelijk dat zijn werken juist een grote bijdrage zijn aan deze literatuur, en mystici hebben dan ook vaak aan hem gerefereerd als een van hen. Swedenborgs spirituele werken definiŽren de mystiek op zo'n manier dat Swedenborg onontkoombaar een mysticus is."

 

E

 

DaniŽl van Egmond - Nederlands godsdienstfilosoof.

"Het is niet het doel van Swedenborgs geschriften om een nieuwe leer - in de zin van een logisch geordend stelsel van theoretische uitspraken - te brengen. Alle geschriften zijn instrumenten om ons te helpen om tot regeneratie of wedergeboorte te komen."

 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) -Amerikaans schrijver.

"Swedenborg is stelselmatig, en houdt rekening met de wereld in iedere volzin, alle redenen worden ordelijk aangevoerd. Zijn vermogens werken met astronomische nauwkeurigheid, en zijn wonderlijke geschriften zijn rein van alle aanmatiging of eigendunk. Zijn religie denkt voor hem en is algemeen van toepassing, want zij is passend voor ieder deel van het leven, en geeft verklaring en waardigheid aan alle omstandigheden."

 

F

 

 

Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873) was een Anglo-Ierse roman- en kortverhaalschrijver.

Hij is vooral bekend om zijn mysteries en spookverhalen. Van Huguenoten oorsprong aan zijn vader's kant en met de dramaturg Richard Brinsley Sheridan aan zijn moeders zijde, werd Le Fanu opgeleid bij Trinity College Dublin. Hij was ook journalist, en werd in zijn leven redacteur en de eigenaar van een aantal tijdschriften. De invloed van Swedenborg op zijn schrijven kan het sterkst gezien worden in zijn bekendste roman: 'Uncle Silas' en in het verhaal 'Green Tea' in het boekdeel In a Glass Darkly. De belangstelling van W.B. Yeats in Swedenborg kan gestimuleerd zijn door het lezen van Le Fanu.

 

 

Arthur Ford (1897-1971) - Amerikaans schrijver.

"Swedenborg is een van de belangrijkste, voor buitenzintuiglijke invloeden ontvankelijke, persoonlijkheden aller tijden."

 

Anatole France (1844-1924) - Frans schrijver, Nobelprijswinnaar Literatuur 1921.

"Emile Zola was een groot moment in het bewustzijn van de mens ! Van Swedenborg mag worden gezegd, dat hij een moment was van God's Geest, een moment waarin nieuwe waarheid tot de mensheid kwam."

 

Robert Frost (1874Ė1963) was een Amerikaanse dichter.

Wat mijn filosofie is? Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben als een Swedenborgiaan opgevoed. Ik ben nu geen Swedenborgiaan. Maar er is een heleboel daarvan in mij overgebleven. Ik ben een mysticus. Ik geloof in symbolen. Ik geloof in verandering en in het veranderen van symbolen. Maar dat leidt me niet weg van het vriendelijke contact van mensen. Nee, het brengt me juist dichter bij hen. '

 

G

 

Paola Giovetti - Italiaans letterkundige.

"Er bestaat waarschijnlijk geen tweede literaire werk waarin zo veel gedetailleerde en precieze informatie over engelen [en duivels] te vinden is dan in de geschriften van de Zweedse visionair en theosoof."

 

Johann Wolfgang von Göthe (1749-1832) - Duits schrijver.

"Ik ben meer dan anderen bereid te geloven in een andere wereld dan de zichtbare, en ik heb genoeg dichterlijke potentie en voldoende vitaliteit om zelfs mijn beperkte eigene uit te breiden naar een swedenborgiaanse spirituele kosmos."

 

 

Ton Gravelijn - Nederlands fijnschilder.

"Swedenborgs ideeŽn brachten orde in mijn chaos en beÔnvloedden mijn gehele leven."

 

H

 

Heinrich Heine (1797-1856) - Duits dichter.

"Swedenborg is een degelijke eerlijke man, en zijn verslagen over de andere wereld zijn authentiek."

 

Graaf Von HŲpken (1712-1789) - tijdgenoot van Swedenborg en minister president van Zweden.

"Het nuttigste en best geschreven memorandum dat de Rijksdag werd voorgelegd betrof de nationale financieŽn en werd ingediend door Swedenborg."

 

Walter M. Horton (1884-1918) - Amerikaanse professor in de filosofie van het christendom

"In het tijdperk van de zogenaamde 'een-oog' redeneringen, was Swedenborg een van de weinigen die het oog van de ziel en het oog van de zintuigen beide open hield. Door pure toewijding aan wetenschappelijk onderzoek ontdekte hij de beperkingen van de wetenschap, twee eeuwen voor Einstein en Eddington; maar in tegenstelling tot vele profeten van de ziel, kleineerde hij nooit de redelijkheid in de naam van het geloof, of de natuur in naam van de genade. Voor hem werden de materiŽle en spirituele universa met elkaar verbonden door meerdere overeenkomsten en een ononderbroken keten van discrete graden. "

 

 

Victor Hugo (1802 - 1885) - Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman

Op een dag nam Swedenborg Plato's beker, En begon aandachtig aan zijn zoektocht door de hemelse gewesten. Hij ging door de verborgen poort van het onzichtbare ...

 

I

 

 

George Inness (1825Ė1894) was een invloedrijke Amerikaanse landschapsschilder.

Zijn werk werd afwisselend beÔnvloed door van de oude meesters, de Hudson River School, de Barbizon School, en ten slotte door de theologie van Emanuel Swedenborg, wiens spiritualisme een levende expressie vond in het werk van de rijpe Inness.

 

J

 

Henry James Sr. (1842-1910) - Amerikaans schrijver.

"Emanuel Swedenborg had het gezondste en meest verreikende intellect, dat deze eeuw gekend heeft."

 

Carl Gustav Jung (1875-1961) - Zwitsers psycholoog.

"Ik bewonder Swedenborg als een groot wetenschapper en groot mysticus tegelijkertijd. Zijn leven en werk hebben mij altijd zeer geÔnteresseerd, en tijdens mijn studie medicijnen las ik 7 lijvige delen van zijn geschriften. Swedenborg was een ziener van ongeŽvenaarde diepzinnigheid, een geleerde met superieure intelligentie."

K

 

 

Immanuel Kant (1724-1804) was een Duitse idealistische filosoof.

In de vroege jaren zestig werd hij zich bewust van de reputatie van Swedenborg als een helderziende en ziener. Hij spande zich in om de vorderingen van Swedenborg te onderzoeken en leek aanvankelijk onder de indruk, maar later schreef hij een aanval op Swedenborg, getiteld Dreams of a Spiriteer (1766), waardoor de reputatie van Swedenborg in academische kringen zwaar werd geschaad. Dit ondubbelzinnige polemische werk vertegenwoordigt echter niet Kants ware beoordeling van Swedenborg, want later hebben wetenschappers de invloed van Swedenborg op Kants eigen metafysica ontdekt.

Bron: Gregory Johnson: Swedenborg's Positive Influence on the Development of Kant's mature moral philosophy.

 

 

Helen Keller (1880-1968) - Amerikaans schrijfster.

"Wat de Apostel Johannes in symbolen zag, zag Swedenborg in werkelijkheid. Hij legde getuigenis af van de vervulling van die profetische beelden, en verklaarde ieder vers zodanig, dat de Apocalyps niet langer een verzegeld boek is; het ligt open en de boodschap is vol glans over de wederkomst van de Heer."

 

 

James Tyler Kent (1849-1916) - grondlegger van de klassieke homeopathie.

"Mijn gehele leer over de klassieke homeopathie is gegrond op Hahnemann en Swedenborg; hun leringen openbaren zich volkomen."

Emiel van Galen - Nederlands homeopaat.

"De werken van James Tyler Kent, grondlegger van de klassieke homeopathie, zijn nog steeds zeer invloedrijk en het is verbazingwekkend dat het belang van de filosofische ideeŽn van Emanuel Swedenborg hierbij zo lang ongenoemd is gebleven. Dit kan waarschijnlijk toegeschreven worden aan de tegenstrijdige opvattingen in de homeopathie, die er opmerkelijk genoeg allemaal belang bij lijken te hebben Swedenborg te verzwijgen."

 

 

Martin Luther King (1929-1968) Amerikaanse predikant.

"Swedenborg maakt het ons mogelijk te begrijpen waarom we zijn geschapen, waarom we leven en wat er met ons gebeurt nadat ons lichaam sterft. Swedenborg stelt ons in staat het best mogelijke begrip te hebben van Gods boodschap zoals die bestaat in die Bijbelboeken die Gods Woord samenstellen."

L

 

Bernhard Lang - Duits wetenschapper.

"Swedenborg staat aan de basis van de moderne opvatting, die de hemel ziet als een verlengstuk en vervolmaking van al het goede en permanente van het aardse bestaan."

 

 

James Lawrence - Amerikaans onderzoeker.

"Het vaststellen wie het grootste intellect in de geschiedenis is mag een onmogelijke taak lijken, maar de Stanford Universiteit [USA] besloot het te proberen. Bij drie personen was hun computerprogramma echter niet in staat een precies getal te berekenen, maar meldde slechts dat hun IQ boven de 200 lag. Die drie titanen zijn Mill, Goethe en Swedenborg."

 

 

Robert Lemm - Nederlands schrijver en literator.

"Ik geloof niet dat iemand concreter over het hiernamaals heeft geschreven dan Swedenborg"

 

 

Abraham Lincoln (1809 - 1865) was de 16e president van de Verenigde Staten.

Hij regeerde van 1861 tot aan zijn dood in 1865. Lincoln was de eerste president van de Verenigde Staten die tijdens zijn ambtsperiode werd vermoord. Lincoln wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse presidenten. Hij wordt geprezen om zijn leiderschap tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, de afschaffing van de slavernij, de versterking van de nationale overheid en de modernisering van de economie.

Abraham Lincoln was een lezer van de werken van Swedenborg, en was bevriend met een aantal Swedenborgiaanse families in Illinois. Er is een interessant artikel bekend uit 1965 in de Spartanburg Herald, dat aangeeft dat de belangstelling van Lincoln in de theologie van Swe-denborg vrij diep en langdurig was. Hij citeerde Swedenborgs eens door te zeggen: "Het geweten is Gods tegenwoordigheid bij de Mens", een parafrase van een passage uit Hemelse Verborgenheden 4299.

 

 

Jakob Lorber (1800-1864) - Christelijk mysticus.

"Swedenborg is waar en goed, dat kun je zeker geloven."

M

 

Czeslaw Milosz (1911-2004) - geboren in Lithouwen en winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur.

"Swedenborgs gedetailleerde beschrijvingen van prachtige tuinen in de hemel, en van moerassen, vuil en ruÔnes in de hel, willen niet zeggen dat hij geloofde dat die slechts in de verbeelding bestaan. Ze stemmen overeen met de staten van de geest van mensen, die na hun dood eeuwig leven als geestelijke lichamen."

 

N

 

Victor Nilsson - Zweeds historicus.

"Emanuel Swedenborg was de meest opmerkelijke man die Zweden ooit heeft voortgebracht. Zijn veelzijdigheid in de wetenschappen en de filosofie, waarin hij eveneens een prominente persoonlijkheid is, wordt nog overstegen door zijn vermaardheid als groot religieus denker en vernieuwer."

 

P

 

 

Coventry Patmore (1823-1896) was een Engelse dichter,

en vriend van Tennyson en Emerson. Zijn beroemdste werk, The Angel in the House, werd geÔnspireerd door zijn lezen van Swedenborgs boek over de Echtelijke Liefde. Na de dood van zijn eerste vrouw werd hij opgenomen in de rooms-katholieke kerk, maar bleef hij de invloed van Swedenborg op zijn werk erkennen. Dit kan duidelijk worden gezien in zijn latere werk: The Unknown Eros. Hij was een levenslange vriend van mede-dichter en Manchester Swedenborgiaan Henry Sutton, en met Garth Wilkinson die veel over Swedenborg schreef.

Bron: JC Reid, The Mind and Art of Coventry Pat-more, 1957, en in Richard Lines' Angels and Authors.

 

 

Theodore Pitcairn (1893-1973) - Amerikaans predikant.

"Swedenborg zegt ons, dat de Bijbel of het Woord van God is geschreven overeenkomstig de taal der overeenstemmingen, en zo wij eenmaal deze taal kennen, worden alle duistere gedeelten helder, en de Liefde en de Wijsheid van God schijnt door in ieder vers."

 

Hiram Powers (1805-1873) - Amerikaanse neoklassieke beeldhouwer.

"Swedenborg is mijn auteur. In vergelijking bewegen alle andere schrijvers in het donker met een kandelaar in de hand, zij betasten hun weg, terwijl hij beweegt in het volle daglicht van de zon."

 

 

Howard Pyle (1853-1911) - Amerikaans schrijver.

"Het geschrift "Hemelse Verborgenheden" is naast de Bijbel waarop het gebaseerd is, het grootste boek dat ik ooit gelezen heb."

R

 

Kenneth Ring - Amerikaans psycholoog.

"Swedenborgs openbaringen komen niet voort uit het soort korte en vluchtige kijkjes die veel mensen met bijna-dood-ervaringen vaak aan mij en andere onderzoekers op dit gebied hebben verteld, maar door regelmatige en weloverwogen reizen in dit gebied."

R

 

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) - Amerikaans president.

"In een werekd waarin de stem van het geweten te vaak stil en zwak schijnt, is behoefte aan spiritueel leiderschap waarvan Swedenborg een bijzonder voorbeeld is."

S

 

 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) was een Duitse idealistische filosoof die Kant volgde.

Hij heeft van de oudere idealisten, Fichte, Schelling en Hegel veel kritiek heeft gekregen. Hij was een van de eerste Westerse denkers die beÔnvloed werd door de oosterse filosofie, in het bijzonder het Boeddhisme. De 'pessimistische' filosofie van Schopenhauer stond onder invloed van onder andere Richard Wagner, Thomas Mann en Thomas Hardy. Hoewel Schopenhauer zijn spirituele filosofie niet kon accepteren, werd hij gefascineerd door Swedenborg en gebruikte hij terminologie in verband met de verbinding tussen de wil en het verstand. Swedenborg lezers zal dat bekend zijn uit Swedenborgs Goddelijke Liefde en Wijsheid en uit de Goddelijke Voorzienigheid. Net als Swedenborg herkende hij de fundamentele aard van het seksuele instinct in The Metaphysics of Sex en in Will and Representation.

Bron: Schopenhauer: 'De wereld als wil en verbeelding', 1818; en Gregory Johnson: 'Swedenborg en Schopenhauer', in het boek 'De ware filosoof'.

 

 

Arnold SchŲnberg (1874-1951) - Duits componist.

"De eenheid van muzikale ruimte vereist een absolute en uniforme perceptie. In deze ruimte bestaat, evenals in de door Swedenborg beschreven hemel, geen absolute diepte, noch links, rechts, voorwaarts of achteruit."

 

 

Rudolf Steiner (1861-1925) was een Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect, filosoof en had een geheel eigen zienswijze op pedagogie.

Steiner gaf twee lezingen over Swedenborg in 1915, een in 1923 en een in 1924. Het is duidelijk uit de lezingen dat hij goed bekend was met Swedenborg, met name het werk: 'The Earths in the Universe'. In de lezing (1915) getiteld 'Swedenborg: Een voorbeeld van moeilijkheden bij het binnengaan van spirituele werelden' werd Swedenborg erkend als een diepe denker en een belangrijke wetenschapper zeker een van de grootste uit zijn tijd, zo niet de allerbeste.

Steiner overdenkt: 'Swedenborg stond al op het hoogtepunt van een carriŤre in de wetenschappen toen hij helderziend werd - eerst toen werden de spirituele werelden voor hem toegankelijk. Swedenborg was niet een gewone man, die op een goede dag besloot zich een visionair te noemen. Integendeel, hij klom op tot hoog niveau van helderziendheid op basis van een uiterst serieuze en gewetensvolle wetenschappelijke aanpak. '

 

 

Richard Strauss (1864-1949) was goed bekend met de geschriften van Swedenborg. Toen hem eens gevraagd werd of hij in de onsterfelijkheid geloofde, antwoordde hij bevestigend: "Swedenborg claimde dat hij kon zien in de hemel, en dat het een verheerlijkte wereld is, waar we het werk dat we hier begonnen zijn voortzetten en vervolmaken. Dat geloof ik !" En met betrekking tot Swedenborgs "Hemel en hel" zei hij: "Ik weet van mijn eigen geÔnspireerde ervaringen tijdens het componeren, dat die hogere aandoeningen spontaan en vloeiend zijn."

 

 

August Strindberg (1849-1912) - Zweeds roman en toneelschrijver.

"Swedenborgs kosmos is oneindig en alles omarmend. Hij heeft al mijn vragen beantwoord, hoe moeilijk die ook voor mij waren. Oh rusteloze ziel, smartend hart, neemt en leest !"

 

Daisetz T. Suzuki (1870-1966) - Japans Zen-meester.

"Wat komen jullie Westerlingen zoeken in Zen en Boeddhisme? Wendt u beter tot Swedenborg, hij is het die gelezen en gevolgd zou moeten worden. Hij is jullie Boeddha", uit: 'Swedenborg Buddha of the North'.

T

 

 

Alfred Lord Tennyson (1809-1892) was een van de populairste dichters uit de Victoriaanse tijd.

Tennyson was, net als veel van zijn tijdgenoten, een lezer van Swedenborg. Zijn oudere broer Frederick, ook een dichter, en zijn zussen Maria en Emily waren allemaal lid van de Nieuwe Kerk. De invloed van Swedenborg is te zien in In Memoriam (over het leven na de dood) en in The Princess (over het huwelijk en de relatie tussen de geslachten).

Bron: Peter Levi, Tennyson (Macmillan, 1993), G Trobridge: Swedenborg: Life and Teaching en Richard Lines': Angels and Authors.

 

U

 

Miguel de Unamuno (1864-1936) was een veelzijdig Spaans-Baskisch schrijver, dichter, toneelschrijver, filosoof, polemist en essayist. Hij noemde Swedenborg: "de meest onverschrokken visionair van de andere wereld."

In Swedenborgiana editie 99 (sept.2017) vindt u meer citaten van De Unamuno, vertaald door Robert Lemm.

 

V

 

Paul Valery (1871-1945) was een Franse dichter, essayist, filosoof en auteur van aforismen.

Hij raakte geÔnteresseerd in de spirituele ervaringen van Swedenborg na het lezen van Martin Lamm's biografie, die in 1915 voor het eerst werd gepubliceerd. Valery schreef een voorwoord in de Franse vertaling van deze biografie in 1936.

Bron: Martin Lamm 'Emanuel Swedenborg, de ontwikkeling van zijn ideeŽn', met een voorwoord door Paul Valery. (Swedenborg Foundation, 2000)

 

W

 

Anton von Webern (1883-1945) - Duits componist.

In een brief aan SchŲnberg in 1913 schreef Von Webern: "Ik ben nu Swedenborg aan het lezen. Het is adembenemend, ontzaglijk. Ik verwachtte iets kolossaals, maar dit is zelfs nog meer!"

 

 

Colin Wilson (1931-2013) - Brits schrijver.

"Iemand die zowel Jung als Swedenborg heeft gelezen kan er niet aan twijfelen dat het de mysticus, en niet de psycholoog was, die zich het verst waagde in de diepten van de vreemde wereld die binnenin ons ligt."

 

 

Walt Whitman (1819-1892) was een vooraanstaande Amerikaanse dichter van de negentiende eeuw.

Whitman werd sterk beÔnvloed door het werk van Emerson. Hij werd ook sterk beÔnvloed door Swedenborg, over wie hij schreef: "Van allen die ooit op aarde leefden, zal hij waarschijnlijk het diepste en breedste stempel drukken op de religies van nu en van de toekomstige eeuwen." Er is onlangs aangevoerd dat zijn beroemdste werk, Bladeren van Grass, diep beÔnvloed werd door de Leer der Overeenkomsten zoals uiteengezet door Swedenborg.

Bron: Anders Hallengren: Een Hermeneutische Sleutel voor de Bladeren van Gras in het boek "Op zoek naar het Absolute."

 

Y

 

Richard Yardumian (1917 - 1985) - Armeens-Amerikaanse componist

Richard Yardumian wijdde zijn Symphony No. 2 "Psalmen" aan dominee Theodore Pitcairn, een goede vriend en priester in The Lord's New Church whish is Nova Hierosolyma, waarvan hij lid was.

 

 

 

William Butler Yeats (1865-1939) - Ierse dichter

"Het was inderdaad Swedenborg die bevestigde, ten overstaan van de moderne wereld, tegen de abstracte redeneringen van de geleerden en tegen de leer en de praktijk van de eenzame plaatsen, van herders en verloskundigen, en die een wereld ontdekte van geesten waar er een decor is als dat van de aarde, met menselijke vormen, grotesk of mooi, zintuigen die plezier en pijn kennen, waar huwelijk en oorlog zijn. Dat alles kan worden geschilderd op canvas of in verhalen verteld."

 

 

 

Deze reeks citaten zou kunnen worden uitgebreid met woorden van de volgende bekende personen die uitingen over Swedenborg deden:

EU - Herder - Kierkegaard - Lavater - Maeterlinck - Oberlin - Ötinger - George Sand - Sartre - Schelling - Soloviev - Steiner - Tolstoy;

UK - John Ruskin - Robert Browning - Walter Pater - George Macdonald - Henry Drummond - W.F. Barret - Marie Corelli - Oliver Lodge - Martin Harvey

USA - Benjamin Franklin - George Washington - Joseph Jefferson - H.D. Thoreau - Margaret Fuller - Francis Millet - W.D. Howells - Louis Post - Vachel Lindsay - Mark Twain - Robert Morris - George Inness.

Lezers die over relevante teksten van bovenstaande auteurs of van anderen beschikken, worden uitgenodigd deze per email aan info@swedenborg.nl toe te zenden,ter aanvulling op deze webpagina. Bij voorbaat hartelijk dank.

Laatste update: 10 juli 2021