• PROVIDENTIA
 • Wijsheid van Engelen over Gods Voorzienigheid
 • door Emanuel Swedenborg.
 • ISBN 9789080144453 - harde omslag - 223 pagina's
 • Prijs € 25,00 per post + € 5,05 verzendkosten - Verzendingen naar het buitenland + € 7 port.
 • Nederlandse vertaling Henk Weevers.
 • Redactie - Guus Janssens.
 • Illustratie op de omslag Ton Gravelijn.
 • Uitgave: Swedenborg Boekhuis 2009,
 • namens The Lord's New Church which is Nova Hierosolyma in Amerika.
 • Prijs in NL & BE: € 25,00 + verzendkosten € 5,05
 • Verzendingen naar het buitenland + € 7 extra port.
 • Bestellingen via info@swedenborg.nl
 

 

 

 

 

 

> TOP

 

 

 

 

 

 

 

.Inhoud

 • Het boek Providentia werd door Swedenborg uitgegeven in het Latijn, zonder inhoudsopgave, als ware het één doorlopende redenering over 340 paragrafen.
 • Ter bevordering van de toegankelijkheid van deze nieuwe vertaling, volgen hierbij enkele prominente onderwerpen, genummerd naar paragraaf.

 • 1. Over de eenheid van de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid.
 • 28. De hemel is de verbinding met de Heer.
 • 32. Over de drie graden.
 • 71. Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit het vrije volgens de rede zal handelen.
 • 103. Elk mens heeft een uitwendige en een innerlijk.
 • 129. Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens niet door uitwendige middelen zal worden gedwongen om te denken en te willen.
 • 130. Niemand wordt hervormd door wonderen of tekenen.
 • 134. Niemand wordt hervormd door visioenen en door gesprekken met overledenen.
 • 136. Niemand wordt hervormd door bedreigingen en straffen.
 • 175. De natuurlijke mens gelooft de Goddelijke Voorzienigheid niet.
 • 178. Het is de mens niet gegeven toekomstige gebeurtenissen te weten.
 • 214. De Goddelijke Voorzienigheid beschouwt de eeuwige dingen.
 • 221. De mens wordt niet innerlijk binnengelaten in de ware dingen van het geloof en de goede dingen van de naastenliefde tenzij voor zoveel als hij daarin gehouden kan worden tot aan het einde van zijn leven.
 • 234. De ‘wetten van de toelating’ zijn ook de wetten van de GV.
 • 249. Elke vereerder van zich en van de natuur bevestigt zich tegen de Goddelijke Voorzienigheid.
 • 254. Ook de louter natuurlijke mens bevestigt zich tegen de GV.
 • 278. Boze dingen kunnen niet verwijderd worden tenzij deze verschijnen.
 • 285. De Goddelijke Voorzienigheid is evenzeer bij de bozen als bij de goeden.
 • 310. Wat de eigen voorzichtigheid is en wat niet.
 • 323. Het einddoel van de schepping is de hemel vanuit het menselijke geslacht.
 • 330 Het is een wrede ketterij dat enigen uit het menselijk geslacht vanuit het voorbeschikte verdoemd zijn.
 • 332. De werking van de Goddelijke Voorzienigheid zet in bij de geboorte van de mens en duurt voort tot in het eeuwige.
 • 338. Een ogenblikkelijke zaliging vanuit onmiddellijke barmhartigheid is niet bestaanbaar.

> TOP

 

 

 

 • Het boek Providentia kon gedrukt worden dankzij bijdragen van donateurs aan Swedenborgiana - tijdschrift voor Swedenborg publikaties en van The Lord’s New Church which is Nova Hierosolyma in Amerika.
 • Hartelijk dank ook aan Ton Gravelijn voor de illustratie op de omslag, en aan Henk Weevers voor zijn toegewijde vertaalwerk.
 • Namens het Swedenborg Boekhuis,
 • Guus Janssens.

> TOP

 

 

 

 

 • PROVIDENTIA
 • door Emanuel Swedenborg.
 • ISBN 9789080144453 - gebonden 223 pagina's
 • Prijs € 22,00 per post naar ieder adres > bestel
 • Het boek wordt u per post toegezonden na overmaking van € 22,00
 • op IBAN: NL63 INGB 0001009141 ten name van Swedenborg Boekuis te Baarle Nassau,
 • onder vermelding van: Providentia.
 • 10% Korting bij bestellingen van 2 of meer exemplaren.

U kunt schriftelijk, telefonisch, of per email bestellen.

SWEDENBORG BOEKHUIS

 • • Postbus 19 - 5110 AA Baarle Nassau - NL
 • • NL telefoon 06.1237.9252

> TOP

 

 

 • Voor reacties, opmerkingen of vragen over Swedenborgs boek: PROVIDENTIA is een speciale pagina ingesteld.
 • Uw mening over dit boek en de inhoud ervan, wordt zeer op prijs gesteld.
 • Eventuele vragen zullen zo spoedig mogenlijk worden beantwoord.
 • Reacties op 'Providentia'
> TOP

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Counter Stats
gold coast doctors

geplaatst op 10 april 2009.