Module : Emanuel Swedenborg (2PPS)

 • Omvang : 5 EC
 • Docent : drs. H. Boswinkel
 • Doelstelling : Studenten maken kennis met de geaardheid van de wetenschapper Emanuel Swedenborg en de religieuze ervaring.
 • Inhoud : De impressiviteit van de religieuze ervaring is doorslaggevend voor het voortleven van de paranormale- en religieusfilosofische traditie. Daarom koestert die traditie deze fundamentele ervaring waarop zij rust. In dit college besteden we aandacht aan de internationaal erkende wetenschapper Emanuel Swedenborg (1688-1772). Voor Swedenborg is het overstijgen van de bekende objectieve werkelijkheid (de religieuze ervaring) een centrale inspiratiebron. We behandelen typen van religieuze ervaring; de religieuze ervaring als gevoel of emotie, de religieuze ervaring als waarneembare ervaring en de religieuze ervaring als interpretatie in bovennatuurlijke termen.
 • Werkvormen : hoor- werk- en discussiecollege met ruimte voor eigen inbreng.
 • Toetsvorm : Het houden van een referaat.
 • Studielast : ± 180 uur en wordt afgesloten met een tentamen.
 • Literatuur :
  • E. Swedenborg, Hemel en hel en hetgeen er werd gehoord en gezien.
  • J.W. Saanen, De rol van gevoelens en emoties in de religieuze ervaring.
  • Reader; Swedenborg (H. Boswinkel).

 

 • Hogeschool voor Geesteswetenschappen
 • Drs. H. Boswinkel - Studieadviseur
 • Heidelberglaan 7 - Kamer 0.105 - 3584 CS Utrecht
 • T. 030 252 9035
 • E. h.boswinkel@hvgu.nl
 • I. www.hvgu.nl
 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

geplaatst op 18 september 2006