Uitspraken over Swedenborg

"Swedenborg maakt het ons mogelijk te begrijpen waarom we zijn geschapen, waarom we leven en wat er met ons gebeurd nadat ons lichaam sterft. Swedenborg stelt ons in staat het best mogelijke begrip te hebben van Gods boodschap zoals die bestaat in die Bijbelboeken die Gods Woord samenstellen."

Ds. Dr. Martin Luther King, Jr.

 

“Swedenborg enables us to understand why we were created, why we are alive and what happens to us after our bodies die. Swedenborg enables us to have the best possible understanding of God's message as it exists in the Bible books which constitute God's Word."

Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.

(King's collection, Morehouse College, Atlanta GA-USA)