Hemelse Verhalen over

Ware Christelijke Religie

door Emanuel Swedenborg

  • © Swedenborg Boekhuis - NL 2006.
  • Nederlandse vertaling door Henk Weevers
  • ISBN 90-801444-4-4; NUR 700; 340 blz  pb.
  • Druk: Drukkerij Berne te Heeze
  • Illustratie op de omslag: 'Een gouden dag' door Ton Gravelijn.
  • Prijs €uro 19,00 +   5,05 verzendkosten
  • Besteliingen via info@swedenborg.nl

 

Oorspronkelijke titel:

'Vera Christiana Religio, continens Universam Theologiam Novae Ecclesiae a Domino apud Danielem cap. VII:13-14, et in Apocalypsi cap.XXI:1-2 praedicatae. Ab Emanuele Swedenborg, Domini Jesu Christi Servo, Amstelodami MDCCLXXI.' - 'Ware Christelijke Godsdienst, bevattende de gehele theologie der Nieuwe Kerk, uit de Heer voorzegd bij Daniël 7:13-14 en in de Openbaring 21:1-2. Door Emanuel Swedenborg, dienstknecht van de Heer Jezus Christus, Amsterdam 1771.'


Omslagtekst door de vertaler Henk Weevers.

Systematisch werkt Swedenborg in het lijvige werk dat hij in 1771 schreef ‘Ware Christelijke Religie’, de kernvragen van de Christelijke godsdienst uit, zoals: God de Schepper, de Heer de Verlosser, de Heilige Geest, de Heilige Schrift, de Decaloog, het Geloof, het Berouw en nog een aantal wezenlijke onderwerpen. Na de verschillende hoofdstukken beschrijft hij eigen ervaringen die deze onderwerpen nog verder verduidelijken. In dit boek zijn alleen zijn gedenkwaardige ervaringen vermeld; het zijn als het ware praktische lessen die uit de eerste hand worden verteld. Platgetreden paden worden gereinigd en opnieuw zichtbaar gemaakt. Onbegrepen teksten uit het Woord, worden door het inzicht van engelen op aanschouwelijke wijze weergegeven. In onze tijd is het veroorloofd om geloof te verbinden met inzicht; het is als een poort die toegang geeft tot de tempel.


Voorwoord door Guus Janssens.

Vera Christiana Religio luidt de Latijnse titel van het grote theologische werk dat in 1771 te Amsterdam door Swedenborg werd gepubliceerd. Het geeft een volledige en samenhangende uiteenzetting van de leer der Nieuwe Kerk in 14 hoofdstukken, en is het laatste door Swedenborg zelf uitgegeven werk.

Het boek werd door Anton Zelling in het Nederlands vertaald, getiteld: 'Ware Christelijke Godsdienst, bevattende de gehele theologie van de Nieuwe Kerk, uit de Heer voorzegd bij Daniël 7:13,14 en in de Openbaring 21:1,2'. Het werd in 1932 gedrukt over 1179 bladzijden. Dit lijvige boekwerk is de samenvatting van de theologische onderwerpen die Swedenborg in zijn andere werken heeft beschreven. Het boek bevat ook een aantal korte vertellingen (memorabilia) aan het einde van de hoofdstukken, waarin Swedenborg verslag doet van gebeurtenissen in de geestelijke wereld.

In het voorliggende nieuwe boek: ‘Hemelse Verhalen over Ware Christelijke Religie’ zijn deze vertellingen gebundeld. Aan het einde van het boek is een trefwoordenregister toegevoegd dat werd samengesteld door de vertaler Henk Weevers, om de lezers behulpzaam te zijn bij Swedenborgs woordgebruik. De illustraties in dit boek zijn afkomstig uit de oorspronkelijke werken van Swedenborg, terwijl de omslag wordt gesierd met een gouache van fijnschilder Ton Gravelijn, getiteld: ‘Een gouden dag’.

Deze uitgave kon gedrukt worden dankzij bijdragen van lezers van ‘Swedenborgiana’ en van ‘The Lord’s New Church which is Nova Hierosolyma’ in Bryn Athyn USA. Het Swedenborg Boekhuis hoopt met deze nieuwe bundel 'Hemelse Verhalen' nadere belangstelling op te wekken voor de inhoud van de andere geschriften van Swedenborg. Ook op www.swedenborg.nl zijn daartoe voor belangstellenden catalogus, biografieën, citaten, essays en andere wetenswaardigheden over Swedenborg beschikbaar.

Maart 2006.