Titels online in modern Nederlands

 

 1. Hemel en Hel
 2. Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk
 3. Engelenwijsheid
 4. Hemelse Verborgenheden de hoofdstukken 1-47 ...
 5. Ware Christelijke Religie
 6. Droomdagboek 1742/'43
 7. Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
 8. Leer over het Geloof
 9. Leer over de Gewijde Schrift
 10. Leer over de Heer
 11. Leer des Levens
 12. Aardbollen in ons zonnestelsel plus een Bloemlezing uit Hemelse Verborgenheden van alle verwijzingen.
 13. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer
 14. Over het Woord
 15. Vervolg over het Laatste Oordeel en over de Geestelijke Wereld
 16. Coronis
 17. De Goddelijke Liefde
 18. De Goddelijke Wijsheid
 19. Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk

 

boeken die gedeeltelijk online zijn

 

 1. Echtelijke Liefde - n. 1-26
 2. Redelijke Psychologie - hoofdstukken 1+2

 

Aanverwante literatuur

 

 1. Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk samengesteld door Ds. Dr. J. Durban Odhner
 2. Het boek verzegeld met zeven zegelen - door ds. Theodore Pitcairn
 3. De natuur van de geest - door Chauncy Giles
 4. Het Bruiloftskleed - door Louis Pendleton

English Version

 

Laatste aanvulling in september 2017 door Guus Janssens