________________________________________________________________________________________________

online teksten uit de

Geschriften van Emanuel Swedenborg

 1. Hemelse Verborgenheden de hoofdstukken 1 t/m 34 - wordt vervolgd.
 2. Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk - gratis E-boek.
 3. Engelenwijsheid - gratis E-boek.
 4. Droomdagboek 1743/'44
 5. Ware Christelijke Religie
 6. Over de Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
 7. De Vier Leerstukken
   1. Leer over de Heer
   2. Leer over de Gewijde Schrift
   3. Leer over het Geloof
   4. Leer des Levens
 8. Over de Aardbollen in ons Zonnestelsel, geheel online en voorzien van alle verwijzingen naar de Hemelse Verborgenheden
 9. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer
 10. De Goddelijke Liefde
 11. De Goddelijke Wijsheid
 12. Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk
 13. Redelijke Psychologie - hoofdstukken 1 en 2

English Version

 

 

Laatste aanvulling in Juli 2016 door Guus Janssens