Titels online in modern Nederlands

 

 1. Apoalyps Onthuld - wordt maandelijks een hoofdstuk toegevoegd.
 2. Hemel en Hel
 3. Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk
 4. Engelenwijsheid over de Goddelijke liefde en de Goddelijke Wijsheid.
 5. Hemelse Verborgenheden in GENESIS
 6. Ware Christelijke Religie
 7. Droomdagboek 1742/'43
 8. Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
 9. Leer over het Geloof
 10. Leer over de Gewijde Schrift
 11. Leer over de Heer
 12. Leer des Levens
 13. Aardbollen in ons zonnestelsel plus een Bloemlezing uit Hemelse Verborgenheden van alle verwijzingen.
 14. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer
 15. Over het Woord
 16. Vervolg over het Laatste Oordeel en over de Geestelijke Wereld
 17. Coronis
 18. De Goddelijke Liefde
 19. De Goddelijke Wijsheid
 20. Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk

 

boeken die gedeeltelijk online zijn

 

 1. Echtelijke Liefde - n. 1-26
 2. Redelijke Psychologie - hoofdstukken 1+2

 

Aanverwante literatuur

 

 1. Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk samengesteld door Ds. Dr. J. Durban Odhner
 2. Het boek verzegeld met zeven zegelen - door ds. Theodore Pitcairn
 3. De natuur van de geest - door Chauncy Giles
 4. Het Bruiloftskleed - door Louis Pendleton

English Version

 

Laatste aanvulling in februari 2019 door Guus Janssens