• Swedenborg:
  • 'Ik verzeker U dat hetgeen ik schrijf, de levende waarheid Gods is'.

Emanuel Swedenborg

1688-1772

 


sinds 2009